Vesterø Boldklub takker vores sponsorer: Vesterø Boldklub takker:

Kontaktpersoner

Transport af tung materiel

Penne

Musikprogram, teltindretning og godkendelser.

Henrik Jacobsen

Færgereservationer

Helle Pedersen

Lyd, lys

Tim Skov

Musikafregning, regnskab, børnelege, opsynshold, affald

Gregers Jacobsen

Underholdning, fredagsvagter, rengøring fredag nat/lørdag morgen

David Strøm

Morgenmad

Poul Bonnesen

Grillmad

Jette Strøm

Grill

Jesper Jensen

Barvagter, lørdag

Maria Jacobsen

Bar indretning

Rasmus Jacobsen

Ølanlæg

Peter-Christian Pedersen

Maddepot

Erik Pedersen

Madboden

Gitte Daugaard

El

Poul Lorenzen

Generelle spørgsmål til Kajfesten

Michael Kristensen