Vesterø Boldklub takker vores sponsorer: Vesterø Boldklub takker:

Ansvarsområder

Planlægning
    Mødeindkaldelse Henrik Adresser kan hentes på http://kajfest.dk/medhjaelpere
    Telte Henrik

Godkendte telte bestilles hos Michael (Alttilfesten.dk)
Bordplan, flugtvejsbelysning og brandudstyr klares af Alttilfesten.
Møde fredag før kajfest mellem hjælpere i teltet og Morten Pihler.
Telt v/bakken 15x24m, Telt på molen 12x24m

    Bestil Læsø teltet, scene, bænke, toiletvogn Gregers Kun telte > 50m2 og > 150pers. skal have certificering. 
    Musikprogram Henrik, Lasse  
    Lyd/lys og bestilling af DJ fredag Tim Jerup  
    Underholdning David, Jonas TP  
    Program Henrik, alle  
         
    Orientering på Kajfest.dk Henrik Opret nyt år, klargør til sponsorer
    Ansøgninger (Politi, kommune, havnefoged) Gregers  
    Økonomi Gregers  
         
    Morgenkaffe Poul Bonnesen Indkøb, tilberedning og salg
    Boden Gitte, Helle Indkøb, tilberedning og salg
    Mad asfaltbal og musikere Jette Strøm, Anni og Jesper Indkøb, tilberedning og salg 
    Vagtplan salathold Gitte  
    Mad v/havnebakken Kalle, Bodil Indkøb, tilberedning og salg. Spørg dem om indretning.
    Lager i fiskeindustrien Erik, Erland Indretning, distribution til salgssteder.
    Børnelege Gregers, Ragnhild Arrangeres af Katrine Skovgaard
    Barvagter lørdag Maria Afleveres til Henrik til kajfest.dk
    Barvagter fredag David  
    Rengøring fisketorvet lørdag morgen David  
    Samaritter Gregers, Carsten Olsen  
    Opsynsfolk Gregers Aftales med Politi
    Oprydningshold på dagen Bernd, Gregers  
         
    Bestil fiskekasser og is Erik 300 fiskekasser
    Bestil Øl hos Tuborg Gregers  
    Bestil varer i Daglig brugsen Jesper Haarsløv  
    Bestil flagalle Gregers  
    Bestil Bustransport Gregers  
    Bestil affaldscontainere Gregers  
    Bestil rengøring toiletter Gregers Birgitte bestilt
         
    Trøjer, kontakte sponsorer Michael K  
    Sponsorer Susanne, Gitte  
    Læsø Posten Henrik  
    Plakater Poul Lorenzen  
    Ophængning af program Gitte  
    Info stander på pladsen PC, Rasmus  
         
         

 

Klargøring
    Hent borde og bænke Niels Jørgen, Jimmy  
    Lager i fiskeindustrien Erik P. og Erland  
    Opstilling vaffelbod Helle og Gitte  
    Opstilling af telt ved havnebakken og på molen Henrik Mikael og crew
    Bardiske, overdækning på fisketorvet Kent og Allan K.  
    Placering af borde og bænke udendørs Carsten Olsen  
    Placering af borde, bænke, scene og lydpult i teltene Rasmus, Henrik og Thomas Daugaard  
    Placering af fadølsanlæg og barer. Rasmus, PC  
    El Poul Lorenzen  
    Lyslæder Lasse og Søren  
    Opstilling af Grill Jesper J  
    Opstilling af Øl-anlæg Lars L og Simon J I samarbejde med Tuborg
         
    Afspærring på havnen Michael K. og Gregers  
         
    Madbilletter Rasmus  
    Fribilletter - øl Rasmus  
    Fribilletter - øl/mad Rasmus  
         
    Musik budget Henrik og Lasse Afleveres til Gregers
         
         
         
         
På dagen
    Fotografering ?? (måske Lea)  
    Lager i fiskeindustrien Erik og Erland Servicering af barer
         
    Affaldshåndtering om dagen Bernd, Erland og Peter Bonnesen  
    Fadøls anlæg, service Lars L. og Simon J.  
    Modtag og vejled musikere Henrik og Lasse  
    Modtag og vejled underholdning David og Simon  
    Annoncering af event ?? Giv Henrik, Hans Ole, Gregers eller Poul besked
    Barvagter Maria  
         
    Morgenkaffe Poul Bonnesen  
    Vaffelbod Helle og Gitte  
    Mad på fisketorvet Anni og Jette  
    Grill - dagen Anni og Jette (Jesper)  
    Grill - mad Anni og Jette (Jesper)  
         
    Mad ved havnebakken Familien Hansen  
    Grill - optænding Niels Jørgen  
    Grill aften Karsten og Mogens  
    Salg af madbilletter Joan og Morten  
    Mad til musikere Jeannette  
         
    Vagthold / Politi Jesper og Gregers  
    Affaldshåndtering aften  ??  
         
    Regnskab Gregers  
         
         
         
Dagen efter