Vesterø Boldklub takker vores sponsorer: Vesterø Boldklub takker:

Ansvarsområder

Planlægning
    Mødeindkaldelse Henrik Adresser kan hentes på http://kajfest.dk/medhjaelpere
    Telte Michael

Godkendte telte bestilles hos Nordjysk teltudlejning
Bordplan, flugtvejsbelysning og brandudstyr klares af Nordjysk teltudlejning.
Møde fredag før kajfest med Morten Pihler
Telt v/bakken 12x30m, Telt på molen 12x24m

    Bestil Læsø teltet, scene, bænke, toiletvogn Rasmus Kun telte > 50m2 og > 150pers. skal have certificering. 
    Bestil Toiletvogn Allan  
    Musikprogram fredag David  
    Musikprogram lørdag henrik  
    Lyd/lys Tim Jerup  
    Underholdning David, Jonas TP  
    Program Henrik, alle  
         
    Orientering på Kajfest.dk Henrik Opret nyt år, klargør til sponsorer
    Ansøgninger (Politi, kommune, havnefoged) Gregers  
    Økonomi Gregers  
         
    Mad fredag David Aftal evt. med VesterØL
    Boden Gitte, Helle Indkøb, tilberedning og salg
    Mad aften lørdag Jesper Indkøb, tilberedning og salg 
    Hummertallerken Kalle, Bodil Indkøb, tilberedning og salg. Spørg dem om indretning.
    Lager i bødehuset Erik, Erland O Indretning, distribution til salgssteder.
    Børnelege Michael Arrangeres af Katrine Skovgaard
    Barvagter lørdag Jeannette Afleveres til Henrik til kajfest.dk
    Barvagter fredag David  
    Rengøring lørdag morgen David  
    Samaritter Gregers  
    Opsynsfolk Mark Aftales med Politi
    Oprydningshold på dagen ?  
         
    Bestil fiskekasser og is Erik 300 fiskekasser
    Bestil Øl hos Larny PC  
    Bestil varer i Daglig brugsen Jesper  
    Bestil flagalle Gregers  
    Bestil Bustransport Gregers Hos Ole Stoklund 
    Bestil affaldscontainere Gregers  ??
    Bestil rengøring toiletter Gregers ??
         
    Trøjer, hovedsponsorer Erik Pedersen  
    Mindre sponsorer Gitte Gregers melder indbetalinger til Henrik
    Læsø Posten Gregers  
    Plakater Poul Lorenzen Der må ikke hænges plakater på de nye telte!
    Ophængning af program Gitte  
    Info stander på pladsen PC, Rasmus  
         
         

 

Vagtplaner
     Madtelt onsdag    
Torsdag 10:00 Telte Michael  
         
Fredag 13:00 Indretning og borde Jonas P.  
  18:00 Vagthold barer David og Jonas P.  
Lørdag 01:00 Oprydning, rengøring David og Jonas P.  
  08:00 Rengøring David og Jonas P.  
  09:00 Opstilling borde Henrik  
  10:00 Madteltet Helle og Gitte  
  10:00 Barvagter Jeannette  
  17:00 Madvagter Jesper  
Søndag 01:45 Grov oprydning Erik  
  01:45 Lydanlæg telt mole + udvendig scene pakkes sammen Henrik  
  01:45 Lydanlæg i telt ved havnebakken pakkes sammen Smokehouse  
  10:00 25 mand til oprydning ??  

 

Klargøring
    Hent borde og bænke Niels Jørgen, Jimmy  
    Lager i fiskeindustrien Erik P. og Erland  
    Opstilling vaffelbod Helle og Gitte  
    Opstilling af telt ved havnebakken og på molen Michael Mikael og crew
    Bardiske, overdækning på fisketorvet Allan K.  
    Placering af borde og bænke indendørs og udendørs Jonas P. Henrik  
    Placering af scener, lyskæder og lydpult i teltene Henrik  
    Placering af fadølsanlæg og barer. Rasmus, PC  
    El Læsø El-teknik  
    Opstilling af Grill Jesper J  
    Opstilling af Øl-anlæg Larny  
         
    Afspærring på havnen Michael K. og Gregers  
         
    Madbilletter Morten Pihler  
    Fribilletter - øl Morten Pihler  
    Fribilletter - øl/mad Morten Pihler  
         
    Musik budget Henrik Afleveres til Gregers
         
         
         
         
På dagen
    Fotografering Morten Pihler  
    Lager i fiskeindustrien Erik og Erland Servicering af barer
         
    Affaldshåndtering om dagen Bernd, Erland og Peter Bonnesen  
    Fadøls anlæg, service Larny, Michael  
    Modtag og vejled musikere Henrik og Lasse  
    Modtag og vejled underholdning David og Jonas  
    Annoncering af event Leif Ladefoged Giv Henrik, Hans Ole, Gregers eller Poul besked
    Barvagter Jeannette  
    Drink bar Lotte og Sanne  
         
    Madtelt Helle og Gitte  
    Aftensmad lørdag Jesper  
    Mad ved havnebakken Familien Hansen  
         
    Salg af madbilletter Joan og Morten  
         
    Vagthold / Politi Mark  
    Affaldshåndtering aften  ??  
         
    Regnskab Gregers / Michael  
         
         
         
Dagen efter